В Авренското село Близнаци ще се отглежда африкански сом.

В авренското село Близнаци ще се отглежда африкански сом по европейски проект.  Инвеститор по проекта е "ТГ Пропъртис" ЕООД, който е финансиран от Оперативна програма "Морско дело и рибарство" 2014-2020. Причините инвеститорът да се насочи именно към този вид риба са различни.

Ще бъдат изградени съоръжения в с. Близнаци, където ще  могат да се отглеждат до 100 тона африкански сом годишно.  За целта ще бъдат изградени и нови водоеми. В резултат от изпълнението на проекта ще се търсят начини за осигуряване на  пазар за рибата, която се търси и предпочита в страни като Австрия и Германия. На пазара в България филето от африкански сом е доста скъпо. Цената му е 16 лева за килограм, но нефилираната риба струва по-евтино - 7-8 лева килограма.