Контакти

За връзка с нас може да се свържете по телефон с наш служител или да изпратите запитване чрез нашата контакна форма. 

"ТГ ПРОПЪРТИС" ЕООД: 
Адрес за кореспонденция: Обл. Варна, община Белослав, гр. Белослав - П.К. 9178
ул. "Христо Ботев" № 10
Ел. поща: tg.properties.ltd@gmail.com
Тел. + 359 (0) 885 212-162

Адрес (местоположение ) на ферма и риболюпилня за отглеждане на Африкански сом (Clarias gariepinus) в рециркулационна система: УПИ III-078040,078041; идентичен с ПИ 04426.78.48 в кв.078 в с. Близнаци, общ. Аврен“ 

Контактна информация
Местоположение
БЪЛГАРИЯ, гр. Белослав, ул. Христо Ботев, 10
Телефон
Контактна форма